/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Svagare resultat i årets näringslivsranking

Kvinna, Nina Waara Haparanda stads kommunalråd.

"Näringslivsutveckling är ett viktigt område", säger Haparanda stads kommunalråd, Nina Waara (S). Foto: Haparanda stad

Svenskt näringsliv sammanställer årligen en ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Haparanda rankas på plats 288 i 2023 års ranking.

Resultatet utgörs av enkätsvar från företag i kommunerna samt av statistiska faktorer från SCB och UC. Mätningen grundar sig på upplevelserna av och föreställningen om kommunernas service och myndighetsutövning gentemot företag.

- Resultatet från rankingen är en viktig indikator på hur vi ska arbeta för att bli ännu bättre på att möta de företag som verkar i Haparanda. Näringslivsutveckling är ett viktigt område för att främja hållbar tillväxt och konkurrenskraft, säger Nina Waara (S) kommunalråd.

Näringslivsutveckling handlar om att skapa goda förutsättningar för företag och entreprenörer att starta, växa och utvecklas. Haparanda stad värdesätter service, relationsskapande och samarbete med olika aktörer.

- kommunens mål är att utveckla Haparandas näringsliv på ett sätt som bidrar till social och ekonomisk hållbarhet. Ett starkt näringsliv genererar även fler arbetstillfällen, säger Nina Waara.

Länkar

Här kan du läsa hela rapporten om lokalt företagsklimat 2023 (svensktnaringsliv.se) Länk till annan webbplats.

På gång

Den 20 oktober besöker Bodens kommunalråd Claes Nordmark Haparanda och föreläser om hur de lyckades attrahera H2 Green Steel till Boden, hur de arbetar med utmaningarna kopplade till etableringen och på vilket sätt de lyckats förbättra företagsklimatet till Norrbottens bästa och plats 49 i senaste ranking. Anmäl dig till frukostmötet här (simplesignup.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: