Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Simhallen

Illustration över hur exteriören på den nya sim- och sporthallen kommer att se ut.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2023 om byggande av en ny simhall med idrottshallar i centrala Haparanda.​ Satsningen är historisk och den totala investeringen ligger på 250 miljoner kronor.

Ny simhall

Den nya sim- och sportanläggningen byggs intill den befintliga Aspenhallen på Västra Esplanaden 25. Byggstarten sker i juni 2023 och entreprenaden utförs av företaget Peab. Byggnaden ska vara färdig för ibruktagande december 2025.

  • Två bassänger
  • 25 meter och 9 meter
  • Hopptorn
  • Svikt
  • Startpallar
  • Bassänger för 87 personer
  • Tävlingsgodkänd för lokala tävlingar

Tre idrottshallar

  • Cirka 2480 m2
  • Läktare 150 personer
  • Byggd för tävling och skolundervisning

Information ny simhall och sporthallar (pdf). Pdf, 577.9 kB.

Uuden uimahallin ja urheiluhallin tiedot (pdf) Pdf, 580.4 kB.

Hur kommer arbetet att märkas av i närområdet?

Mer lastbilar i området än normalt och ljud från området. Det kan damma från arbetsplatsen då grävningsarbeten pågår.

Påverkar arbetet trafiken på gatorna i området?

Trafiken ska inte hindras, dock kommer fotgängare och cyklister få ta omvägar runt området där det normalt gått att gena.

Vad händer med den gamla simhallen/idrottsanläggningen ?

Det finns ännu inget beslut om vad som ska hända med den. Förslaget har varit att denna ska rivas då den nya anläggningen ersätter dagens idrottshus.

Presentation ny simhall- och sporthallar (pdf) Pdf, 2.7 MB.

Området under byggtiden

Delar ur steg 1 i projektet. Illustration: Haparanda stad

Överblick arbetsplatsområde. Illustration: Haparanda stad

Trafiklösningar under byggtiden. Illustration: Haparanda stad

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Taggar:

Fritid och kultur