/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Samhällsbyggnadsnämnden

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-10-05

Datum då anslaget sätts upp
2023-10-16

Datum då anslaget tas ned
2023-11-07

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Börje Svelin

Senast uppdaterad: