/

Du är här:

Kostnader för att ansluta kommunalt vatten och avlopp

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en avgift till kommunen.

Avgiften går till att täcka kommunens kostnader för att producera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten. Observera att ny taxa beslutas av KF och börjar gälla from 1 juli 2024. Summorna som anges nedan stämmer inte med 2024-års index.

Avgifter

Du som äger en fastighet betalar i de flesta fall följande avgifter när du ansluter fastigheten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Alla summor är exklusive moms.

Servisavgift vattenledning 9.625 kronor

Servisavgift spillvattenledning  9.625 kronor

Servisavgift dagvattenledning   9.625 kronor

Förbindelseavgift vatten 10.000 kronor

Förbindelseavgift spillvatten 10.000 kronor

Förbindelsepunkt för dagvatten, 4.000 kronor

Avgift för tomtyta 0-1200 m2, 23 kronor per / m2

Avgift för tomtyta 1200-3000 m2, 13,50 kronor per / m2

Avgift för tomtyta 3000- 5000 m2, 11,50 kronor per /m2

Avgift för tomtyta övriga 5000 m2 eller mer, 10 kronor per m2

Avgift för bostadsenhet 12.553 kronor/st.


* Som bostadsenhet räknas ett eller flera utrymmen inom samma byggnad, där utrymmena bildar en enhet. En villa har vanligtvis en lägenhet. Ett Attefallshus räknas som en lägenhet, i de fall det finns köks- och hygienutrymmen. I fastigheter som inte används som bostad räknas varje påbörjat 150/kvadratmeter bruttoarea som en lägenhet.


** Om du har en väldigt stor tomt behöver du i vissa fall inte betala för alla kvadratmeter. Avgifter för tomtyta kan inte bli större än summan av de andra tre avgifterna.

Ordlista

  • Dagvatten är ett samlingsnamn för till exempel regnvatten, dräneringsvatten och smältvatten.
  • Förbindelsepunkt är där fastighetens ledningar möter kommunens vatten- och avloppsnät.
  • Spillvatten är avloppsvatten från till exempel toalett, dusch och kök.

VA-taxa Haparanda stad (2024) Pdf, 645.9 kB.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: