/index.html

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-10-30

Justerade paragrafer
§§ 192-213

Datum då anslaget sätts upp
2023-11-07

Datum då anslaget tas ned
2023-11-29

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: