/index.html

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Barn- och ungdomsnämnden

Organ
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-11-08

Justerade paragrafer
§§ 97-106

Datum då anslaget sätts upp
2023-11-14

Datum då anslaget tas ned
2023-12-06

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Kirsi Heino

Senast uppdaterad: