/index.html

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Haparanda stads revisorer

Organ
Haparanda stads revisorer

Sammanträdesdatum
2023-11-09

Justerade paragrafer
§§ 1-4

Datum då anslaget sätts upp
2023-11-15

Datum då anslaget tas ned
2023-12-07

Förvaringsplats för protokollet
Haparanda stads revisorer

Sekreterare
Merja Pikkuaho

Senast uppdaterad: