/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Socialnämnden

Organ
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2023-11-07

Datum då anslaget sätts upp
2023-11-20

Datum då anslaget tas ned
2023-12-12

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Hanna Pitkänen

Senast uppdaterad: