/

Du är här:

Organisationer och nätverk

Här hittar du information och länkar till organisationer och lokala nätverk som du kan ha nytta av i ditt företagande.

Företagsorganisationer

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation med ca 80 000 medlemmar. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag. Läs mer: www.foretagarna.se Länk till annan webbplats.

Norrbottens Handelskammare arbetar med företagsrelaterade frågor som rör infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning. Läs mer: www.norrbottenshandelskammare.se Länk till annan webbplats.

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 företag. Organisationen arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning. Läs mer: www.svensktnaringsliv.se Länk till annan webbplats.

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har de utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. Läs mer: www.ungforetagsamhet.se Länk till annan webbplats.

Nätverk

Företagsam kvinna i Tornedalen är ett nätverk som består av småföretagande kvinnor. Läs mer på deras Facebooksida Länk till annan webbplats..

Aurora Network är ett affärsnätverk för kvinnor som driver företag i Norrbotten. Målgruppen är bred: kvinnor som är blivande företagare, nya företagare och etablerade företagare. Affärsnätverk - Nyföretagarcentrum Nord (nyforetagarcentrumnord.se) Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Företagande och tillväxt

Karin Hietala, förvaltningschef, samhällsutvecklingsförvaltningen
Telefonnummer: 0922-260 07
E-post: karin.hietala@haparanda.se

Harry Jatko, företagslots
Telefonnummer: 0922-260 79
E-post: harry.jatko@haparanda.se

Senast uppdaterad: