/

Du är här:

Mark och lokaler

Är du i behov av att hyra en lokal eller letar du efter en tomt att etablera din verksamhet på?

För att underlätta för fastighetsägare och företag att etablera sig i kommunen samarbeter vi med Objektvision. Sök direkt i Objektvision nedan.

Hittar du inte de rätta lokalerna för din verksamhet? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Utbud av lokaler

Har du lediga lokaler, fastigheter eller mark?

Som privata fastighetsägare kan du kostnadsfritt kan annonsera dina kommersiella objekt på Objektvision.se genom vårt kommunavtal.

Registrera dig som annonsör - objektvision.se Länk till annan webbplats.

Latthund: Registrera lediga lokaler gratis med kommunpaket på objektvision.se Länk till annan webbplats.

Mark för näringsverksamhet

Haparanda stad kan erbjuda dig attraktiva tomter för näringsverksamhet.

Björka
Planområdet omfattar del av området Björka i Haparanda i direkt anslutning till väg E4 vid Haparandas västra infart.

Norrmalm
Planområdet ligger i direkt anslutning till Haparanda centralort vid korsningen E4 - väg 400, ca 900 meter nordväst om Torget. Området gränsar i väster till Närsta bostadsområde, i norr till väg E4, i öster till väg 400 och i söder till kv Bladet.

På Gränsen/Rajalla
Haparanda och Torneå utvecklar tillsammans området som förenar de båda städerna - mitt på gränsen. E4:an går genom området, och ansluter sedan till Laivurinkatu och Länsiranta samt GreenLine genom en trafikljusstyrd korsning. På svenska sidan har den förbindelse med Storgatan vid svenska tullen genom en plankorsning och med riksväg 99 och Västra Esplanaden genom en cirkulationsplats.

Nasua
Planområdet återfinns intill väg E4 i den västra delen av Haparanda tätort. Området är avsett för industri och omfattar bland annat Hyvelvägen.

Södra industriområdet
Planområdet ligger cirka 1,5 km väster om centrum. Det angränsar Banvallen och SJ-området i norr, Köpmansgatan i väster, Företagsvägen i söder och industriområden i öster.

Palovaara
Planområdet är beläget väster om bostadsområdet Grankullen i södra delen av centralorten. I väster sträcker sig planområdet till Köpmansgatan, i norr till Förrådsvägen, i öster till Västra Industrivägen och i söder till den tidigare tippen.

Godset
Planområdet ligger väster om centrum. Det angränsar till E4:an i söder och handelsområdet Björka i öster. Planområdet är ännu inte bebyggt. Järnvägen passerar genom området.

Seskarö industriområde
Planområdet är beläget öster om befintlig bebyggelse på den södra sidan om Industrivägen, som förbinder Seskarö med E4.

Kontakta oss

Företagande och tillväxt

Karin Hietala, förvaltningschef, samhällsutvecklingsförvaltningen
Telefonnummer: 0922-260 07
E-post: karin.hietala@haparanda.se

Harry Jatko, företagslots
Telefonnummer: 0922-260 79
E-post: harry.jatko@haparanda.se

Senast uppdaterad: