Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Elnätsarbete i Riekkola

Pågående • 1 juli 2024

Vattenfall Services Nordic AB kommer på uppdrag av av Vattenfall Eldistribution AB att förstärka elnätet i Riekkola.

Arbetet utförs för att klara framtidens leveranskrav.

Luftledningar byts ut mot markkabel, transformatorstationer byts ut och förstärks. Schaktjobb kommer att påbörjas den 10/6 och planeras pågå till slutet av Augusti.

På vissa sträckor kommer träd att avverkas för att göra plats åt nya kabelstråk.

Tunga maskiner kommer att arbeta i området vilket gör att vissa mindre vägar kan komma behöva stängas delvis eller helt under arbetets gång.

Tetoa suomeksi

Vattenfall Eldistribution AB antaa Vattenfall Services Nordic AB:lle tehtäväksi vahvistaa Riekolan sähköverkkoa. Tämä tehdään tulevaisuuden toimitusvaatimusten täyttämiseksi.

Ilmajohdot korvataan maakaapeleilla, muuntaja-asemat vaihdetaan ja vahvistetaan. Kaivaustyöt aloitetaan10.6. ja niiden on suunniteltu kestävän elokuun loppuun.

Joillakin osuuksilla puita kaadetaan uusien kaapelireittien tieltä.

Alueella on käytössä raskasta kalustoa, joten joitakin pienempiä teitä voidaan joutua sulkemaan joko osittain tai kokonaan töiden ajaksi.

Kontakt: Vattenfall Services Nordic AB