Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Arbeten på Nygatan

Pågående • 1 juli 2024

Under sommaren och hösten pågår vägarbete i centralorten.

Åtgärder

Under sommaren utför Haparanda stad en uppfräschning av delar av Nygatan, från korsningen mot Repslagaregatan till korsningen mot Strandgatan. Kommunen kommer bland annat att byta VA-ledningar, byta gatubelysning, renovera gatan och trottoarer.

Syfte

I gatans nya utformning kommer körbanan vara ca 7,5m, och trottoarerna kommer vara asfalterade på båda sidor. Detta för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Tidplan

Arbetena med VA-ledningar, vägbelysning samt gatans uppbyggnad planeras att ske under perioden maj-september 2024. Hela projektet beräknas vara färdigt hösten 2025.

Allmänt

Arbetena kommer att medföra vissa störningar för boende i området. Det kan handla om buller, damm, viss driftstörning i vattenleveransen och försämrad framkomlighet för trafikanter. Målsättningen kommer dock vara att insatsen ska ha så liten påverkan som möjligt för alla fastighetsägare. Tänk dock på hur ni parkerar era fordon för att inte hamna i vägen för tunga maskiner, meddela gärna eventuella besökare detta också.

Kontakt

Johan Dunder, projektingenjör, tekniska enheten

0922-26000

Hans Korpi, BDX Företagen AB

0923-668 15

Tietoa suomeksi

Nygatanin tulevat kunnostustyöt

Toimenpiteet

kunnostustyöt Nygatanin, Repslagargatanin risteyksestä Strandgatanin risteykseen ulottuvalla osalla. Kunta tulee mm. vaihtamaan vesi-ja viemäriputket sekä katuvalaistuksen ja kunnostamaan kadun ja jalkakäytävät.

Tavoite

Kadun uusi muotoilu tekee ajoväylästä 7,5 m, ja jalkakäytävistä asfaltoidaan kadun molemmin puolin. Tämä helpottaa suojattomien tienkäyttäjien kulkua ja liikenneturvallisuutta.

Aikataulu

Vesi- ja viemärityöt, katuvalaistustyöt sekä kadun rakennustyöt suunnitellaan tehtäväksi touko-syyskuun aikana 2024. Koko projektin on tarkoitus valmistua syksyllä 2025.

Yleistä

Työt tulevat aiheuttamaan alueen asukkaille jonkin verran häiriötä, kuten melu- ja pölyhaittaa. Vedenjakelun suhteen tulee myös olemaan jonkin verran häiriötä. Alueella liikkuminen tulee niin ikään hieman vaikeutumaan. Tavoitteemme on tietysti, että työt aiheuttaisivat asukkaille mahdollisimman vähän harmia. Huomioittehan autojen pysäköinnissä sen, etteivät ne ole raskaiden työkoneiden tiellä. Haluatte varmasti myös informoida tästä mahdollisia vierailijoita.

Johan Dunder, projektingenjör, tekniska enheten

0922-26000

Hans Korpi, BDX Företagen AB

0923-668 15