/

Du är här:

Boende funktionsnedsättning

Boende med särskild service där omvårdnad, stöd och service anpassas efter dina behov och resurser.

I ett boende med särskild service ska du kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt. Du ansöker hos socialförvaltningen.

Det finns tre olika slags boenden med särskild service: gruppbostad, servicebostad och särskilt anpassar boende.

En gruppbostad innebär att ett antal lägenheter finns samlade runt gemensamma utrymmen. Här har du tillgång till personal dygnet runt.

I en servicebostad får du stöd av personal utifrån dina behov. I närheten av din lägenhet finns det som regel en gemensamhetslokal för social samvaro.

En särskild anpassad bostad är ett boende utan personal. Lägenheten är fysiskt anpassad (till exempel med taklist, större badrum eller anpassat kök). Om du behöver ytterligare stöd kan du få det enligt LSS eller SoL.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: