/

Du är här:

Färdtjänst

Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik kan söka färdtjänst.

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionshinder har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Den Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) sköter hanteringen av färdtjänst i Haparanda kommun. Det är alltså RKM som beslutar om rätten till färdtjänst och riksfärdtjänst om du är folkbokförd i kommunen.

Hur får jag veta om jag beviljats färdtjänsttillstånd när jag sänt in ansökan?

Ett skriftligt beslutsmeddelande sänds tillsammans med RKM:s regelverk till dig med posten.

Skickar RKM ut påminnelse när giltighetstiden på mitt tillstånd har gått ut?

Nej, du måste själv hålla reda på hur länge tillståndet gäller och vid behov ansöka på nytt.

Jag har ett giltigt tillstånd men behöver kontakta en handläggare?

Du kontaktar oss på vår telefontid vardagar klockan 10-12 på telefon 0926-75277. Du kan också nå oss via e-post på fardtjanst@rkmbd.se.

Behöver jag ha ett särskilt färdtjänstkort för att resa med färdtjänst?

Du behöver inget särskilt kort för att resa med färdtjänst. Vid beställning av resan uppger du ditt personnummer. Godkänd legitimation ska kunna uppvisas om föraren begär det.

Kan någon resa med mig?

Du kan alltid ta med en medresenär som betalar samma egenavgift som du. För att ta med en ledsagare som åker utan kostnad måste du ha särskilt tillstånd.

När har jag rätt till ledsagare i färdtjänsten?

Rätt till ledsagare har man endast vid stora hjälpbehov i bilen under själva resan, inte på resmålet. En ledsagare är någon som följer med för att hjälpa dig under själva resan, medan en medresenär är någon som du inte behöver hjälp av på resan men då du kommit fram. Ledsagare och medresenär åker alltid samma sträcka som färdtjänstresenären.

Hur beställer jag resan?

Du beställer resan på telefon 0926-75677, Länstrafikens kundservice. Beställning kan göras när som helst på dygnet men ring helst under följande tider:

  • 06.00 - 20.00 måndag - fredag
  • 09.00 - 17.00 lördag
  • 09.00 - 20.00 söndag

Tillägg till regelverket

Folkbokförda i Haparanda kommun får även göra resor till Torneå stadskärna.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: