/

Du är här:

Personligt ombud

Personligt ombud är till för dig som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning och är över 18 år.

Personligt ombud i Haparanda och Övertorneå kommun är Siiri Ylijääskö. Hon pratar både svenska och finska. Personligt ombud vänder sig till dig som är vuxen med långvarig psykisk funktionsnedsättning och har svårt att få vardagen att fungera.

Personligt ombud visar vägen till stöd och hjälp

Personligt ombud är ingen insats från någon vårdgivare eller myndighet. Funktionen är konstnadsfri, frivillig och fungerar som en hjälp till hjälpen.

När man har en psykisk funktionsnedsättning kan det vara svårt att ta reda på vilket stöd som finns i samhället. Personligt ombud arbetar tillsammans med dig för att öka din delaktighet och självständighet i samhället. Vid första träffen kartläggs dina önskemål och behov.

PO kan tillsammans med dig

  • Följa med som stöd på möten till psykiatrin, socialtjänst eller andra myndigheter.
  • Ansöka om stöd du vill och behöver för att få vardagen att fungera, som till exempel skaffa en vårdkontakt.
  • Personligt ombud har tystnadsplikt
  • Skriver inga journaler
  • Stödet är tidsbegränsat

Kontakt

Du kan anmäla ditt intresse på eget bevåg eller så kan en anhörig eller närstående hjälpa dig med kontakten.

Välj den kontaktväg som känns bäst för dig. Ring direkt till det personliga ombudet, skicka e-post eller brev. Anmälan måste innehålla namn och telefonnummer.

Blankett, anmälan via post(pdf) Länk till annan webbplats.

Denna intresseanmälan skickas till:

Personligt ombud

Storgatan 85

953 31 Haparanda

Här hittar du digital anmälan via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Kontakt

E-post: siiri.ylijaasko@haparanda.se
Telefon: 0922-265 89

Mobil: 070-249 84 66

Besöksadress: Storgatan 85, Haparanda (Gula huset)

Senast uppdaterad: