/

Du är här:

Sysselsättning

Resursverkstaden är till för att möjliggöra individuellt anpassad arbetsträning och praktik.

Resursverkstaden finns till för dig som bor i Haparanda kommun och är inskriven inom omsorgen och socialpsykiatrin. Den är också till för långtidsarbetslösa, ungdomar samt personer i behov av arbetsinriktad rehabilitering.

Verksam­heten är frivillig och kostnadsfri och bygger på din och andras gemen­samma medverkan. Målet är att öka din livskvalitet genom gemenskap, stöd, sysselsättning eller arbetspraktik.

Resursverkstaden har verksamheter på Företagsvägen 3.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: