/

Du är här:

Dagverksamhet

Dagverksamhet är till för dig som är äldre och har en demenssjukdom.

Dagverksamheten kan bryta ensamhet och isolering och ger stöd i att upprätthålla dina psykiska och fysiska förmågor. Den kan fungera som ett komplement till hemtjänst eller som avlastning till anhöriga.

En biståndshandläggare utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina personliga behov.

Pörtet

Dagverksamheten Pörtet erbjuder en aktiv dag och gemenskap utanför den egna bostaden. Vi har strukturerade rutiner och välplanerade aktiviteter, som till exempel promenader, gymnastik, högläsning, allsång, frågesport, dans och social samvaro.

Pörtet finns på Storgatan 49.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: