/

Du är här:

Hembesök

Vi erbjuder dig som äldre ett hembesök där vi ger dig information om vad vi har att erbjuda i kommunen för att du ska kunna leva ett självständigt liv med god livskvalitet.

Vi erbjuder hembesök till dig som inte redan har några insatser från kommunen det året du fyller 80 år.

Vi ger dig information om:

• fysisk aktivitet och social samvaro

• hur du kan förebygga fallolyckor

• vad kommunen och övriga samhället kan erbjuda dig i form av stöd i vardagen

• vilket utbud det finns av aktiviteter.

Hur går det till?

Ett personligt brev skickas hem till dig om erbjudande om hembesök när det är aktuell.

Du kommer att få träffa vår ansvariga för uppsökande verksamhet vid hembesöket. Närstående får gärna vara med.

Hembesöket är kostnadsfritt och personen som besöker dig har tystnadsplikt.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: