/

Du är här:

Strategiska prioriteringar

Strategiska prioriteringar ska styra kommunen som organisation. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om vilka strategiska prioriteringar som ska gälla.

I april 2023 antog kommunfullmäktige kommunens nya strategiska prioriteringar. De sträcker sig från år 2023 till och med år 2026.

Kommunfullmäktiges prioriteringar – tre huvudinriktningar

 • Vi skapar gränslös samverkan- genom öppenhet och nyfikenhet
  En gränslös kommun att leva, verka och vistas i. I skolan har vi höjt utbildningsutbudet och kunskapen på alla nivåer.
 • Vi skapar god livsmiljö och tar ansvar för en hållbar framtid. Hållbar utveckling och stärkt kvalitet i verksamheterna. Hållbar infrastruktur. Ett starkare civilsamhälle.
 • Vi skapar trygghet med respekt och acceptans Haparanda ska vara tryggt och jämlikt. I Haparanda har vi en välmående befolkning.

Haparanda stads strategiska prioriteringar – den politiska viljan – för åren 2023–2026 ansluter till Vision 2035 som beslutades 2020.

Här kan du se mål och strategi - kommunfullmäktiges inriktningar (pdf) Pdf, 441.3 kB.

Strategiska prioriteringar

Kommunfullmäktige har fastställt ett antal övergripande mål:

 1. Hållbar utveckling i linje med Agenda 2030
 2. Hållbar ekonomi
 3. Hållbar infrastruktur
 4. Hållbara livsmiljöer
 5. Hållbart och hälsofrämjande arbetsliv
 6. Hållbart och livslångt lärande
 7. En tryggt och jämlik kommun
 8. Hållbar och meningsfull fritid
 9. Stärka entreprenörsandan

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: