/

Du är här:

Stiftelser

Haparanda stad förvaltar två stiftelser, den Bäckströmska stiftelsen samt Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse.

Båda kan sökas av privatpersoner.

Bäckströmska stiftelsen

Bäckströmska stiftelsen har till ändamål att utge stipendier till gymnasieelever och studenter inom högre utbildning i syfte att stimulera vidarestudier, främst inom kunskapsområden med anknytning till teknik eller naturvetenskap.

Ansökningsblankett till Bäckströmska stiftelsen (pdf) Pdf, 821.6 kB.

Skicka ansökan via e-post till marlene.haara@haparanda.se. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 8 september 2024.

Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse

Donationsstiftelsens ändamål är att främja fostran och utbildning av jordbrukareungdom och jordbruket i Tornedalen avseende utbildning där praktisk eller teoretisk undervisning kan inhämtas i jordbruksnäringens och lanthushållsnäringens områden för jordbruk eller dess binäring, manlig och kvinnlig slöjd, med mera.

  • Donationsbestämmelserna föreskriver att sökande ska vara född i Övertorneå kommun eller varit mantalsskriven där sedan sitt 10:e levnadsår

Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast den 8 september 2024 och skickas till:

Erik och Gertrud Mörtbergs
Donationsstiftelse
Nygatan 23A

953 37 HAPARANDA

Här hittar du ansökningsblanketten Pdf, 78.8 kB.

Stadgar för makarna Erik och Gertrud Mörtbergs Donationsstiftelse (pdf) Pdf, 33.8 kB.

Senast uppdaterad: