/

Du är här:

Barn- och ungdomsförvaltning

Utbildningsförvaltningen utbildar barn och elever, från förskola till vuxenutbildning.

Inom ansvarsområdet finns också kultur och fritid.

Politisk nämnd

Barn- och ungdomsnämnden

Förvaltningschef

Monika Invall
monika.invall@haparanda.se

0922-26000 (kommunens växel)

Organisation

Förskola och grundskola
Rektor (Nikkala, Karungi och Seskarö skola)

Anders Resin
anders.resin@haparanda.se

Bitr.rektor (Nikkala, Karungi, Seskarö och Marielund förskolor samt Familjecentralen)
Niklas Waltari
niklas.waltari@haparanda.se

Rektor (Framtiden och Elevens förskolor)
Johannes Greiser
johannes.greiser@haparanda.se

Rektor (Aspstrandens skola F-6)
Jarko Tuisku
jarko.tuisku@haparanda.se

Rektor (Marielundsskolan F-6 och Språkskolan F-6)
Seija Fjellvind
seija.fjellvind@haparanda.se

Rektor (anpassad grundskola)
Lena Keisu-Gard
lena.keisu-gard@haparanda.se

Rektor (Gränsskolan 7-9)
Janne Mulari
janne.mulari@haparanda.se

Biträdande rektor, Jonas Rehnmark
jonas.rehnmark@haparanda.se

Tf rektor gymnasieskola (Tornedalsskolan)
Leif Rönnbäck
leif.ronnback@haparanda.se

Biträdande rektor (Kommunal vuxenutbildning, SFI, anpassad utbildning för vuxna, Lärcentrum)
Sanna Keränen
sanna.keranen@haparanda.se

Bibliotek och Ungdomens hus
Bibliotekschef
Anne-Maaria Saransalmi
anne-maaria.saransalmi@haparanda.se

Elevhälsa
Elevhälsochef
Lena Keisu-Gard
lena.keisu-gard@haparanda.se

Kontaktuppgifter

Telefonnummer:
0922-260 00 (kommunens växel)

Telefontider:
Måndag – torsdag 08.00–17.00
Fredag 08.00–16.00

Senast uppdaterad: