/

Du är här:

Bidrag och stöd till natur- och friluftsliv

Här har vi samlat information om bidrag och stöd till föreningar och organisationer som verkar inom natur- och friluftsliv.

Leader – Lokalt Ledd Utveckling

Projektstöd för lokal utveckling går att söka från Leaderområdena Tornedalen 2020 (Centrala och norra delarna av Haparanda kommun), Spira Mare 2020 (Kustbyarna i Haparanda kommun), och Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård 2020. I projektet ska det finnas en samverkan mellan flera olika aktörer, helst föreningar, företag och offentlig sektor.

https://www.tornedalen2020.se/ Länk till annan webbplats.

www.spiramare2020.se Länk till annan webbplats.

https://www.fisketornedalen.se/projekt-komma-igang/ Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen

Från Länsstyrelsen går det att söka stöd och bidrag för bland annat naturvård, jordbruk, miljö osv. Nedan följer exempel på vad för stöd som kan hittas hos Länsstyrelsen.

Fiskevårdsbidrag för insatser som gynnar vår fiskfauna.

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/forening/jakt-och-fiske/fiske/fiskevardsbidrag.html Länk till annan webbplats.

Medel inom olika stöd för naturvård.

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/forening/natur-och-miljo/stod-till-naturvard.html Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: