/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Enkätsvar visar vad som är viktigast för Haparandaborna

På Storgatan inrättades en ”visionslokal” där det fanns möjlighet att diskutera Haparandas framtid och fylla i enkäten. Lokalen bemannades av sommarjobbare. Foto: Haparanda stad

Haparanda stad arbetar med en att ta fram en ny vision. Under processen har engagemanget och intresset från kommuninvånarna varit stort.

Först frågade vi vad som är viktigt...

För att få svar på vad Haparandaborna tycker är viktigt utformades en enkät med tre frågor med fritextsvar:

Tänk dig Haparanda år 2035…

  • Vad tycker du är bra idag, som även ska finnas då?
  • Vad är det som inte är bra idag som vi ska lämna?
  • Finns det något som du saknar i Haparanda idag som ska finnas då?

Totalt var det 610 personer som engagerade sig och svarade på den första enkäten. Det gav massvis idéer om vad man vill ha kvar, ta bort och lägga till i framtidens Haparanda. Utifrån vad de svarande hade angett som viktigt för Haparandas framtid valdes de 30 mest frekventa nyckelorden ut. De användes för att utforma en ny enkät.

... sedan frågade vi vad som är VIKTIGAST

En andra webbenkät togs fram. Enkäten innehöll 30 frågor baserade på de nyckelord som hade valts ut: ”Hur viktigt är … för dig?” Man svarade på en 10-gradig skala från ”Inte så viktigt” till ”Väldigt viktigt”. Totalt genomförde 426 personer den andra enkäten.Nedanstående diagram visar medelvärdet per fråga för samtliga svarande. Frågorna är sorterade i fallande ordning med den fråga som ansågs viktigast överst och den som ansågs vara minst viktig underst.

Vad är viktigast för dig? Diagram: Haparanda stad

Som diagrammet ovan visar viktade de svarande "trygghet" respektive "vård och omsorg" högst. Andra frågor som viktades tungt var "hälsa och välmående", "jobb och arbetsmarknad", "vägar" och "utbildning".

De svarande viktade "kultur" lägst, följt av "kollektivtrafiken". Även "badhuset", "samarbete med Torneå" och "tvåspråkighet" var bland de lägst viktade. Här behövs ett påpekande att det absolut inte behöver innebära att dessa frågor är oviktiga för de svarande. Däremot att de har angivit dem som mindre viktiga av de 30 nyckelord som valdes ut för bedömning.

Resultatet ska användas som underlag

Underlaget ska användas i steg 3 i visionsarbetet, som innebär att i en politisk process ta fram förslag till ny vision, Vision 2035. Den ska sedan diskuteras och beslutas av kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: