/index.html

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Mobilitet och hållbara transporter i fokus på internationell konferens

Ali Ababneh och Birgitta Tamminen arrangerar On The Border. Foto: Haparanda stad

Konferensen On The Border hålls mellan den 2-3 oktober. På plats i Haparanda och Torneå finns representanter för civilsamhälle, politik och forskning.

Den första upplagan av On The Border fokuserar på framtidens hållbara rörlighet och transporter. Det handlar bland annat om hur vi ska minska klimatpåverkan och bli ett mer transporteffektivt samhälle.

- Ämnet är superhett, konstaterar Birgitta Tamminen, gränssamarbetsutvecklare och en av arrangörerna.

- Trendspaningar, debatter och seminarier kommer att avlösa varandra, fortsätter hon.

Internationella föreläsare

Bland föreläsarna märks bland annat Pat Cox, europeisk koordinator för stomnätskorridoren Scandinavian-Mediterranean (ScanMed). Stomnätskorridorerna är de högst prioriterade transportstråken i Europa.

- Cox kommer bland annat prata om en möjlig utvidgning av stomnätskorridorerna ScanMed och North Sea - Baltic (NSB). I den bästa av världar skulle dessa två korridorer kunna överlappa gränsen mellan Sverige och Finland, säger Tamminen.

Utöver Pat Cox kommer även dessa talare att medverka under konferensen:

  • Torborg Chetkovich, partner, CapMan
  • Tianshu Wang, VD, CRTG Engineering AB
  • Mirja Noukka, avdelningsdirektör, Väylä
  • Stig Nerdal, VD, Transportutvikling AS
  • Nils Ahlm, strategisk planerare, Trafikverket
  • Simo Päivinen, utvecklingsdirektör, Kouvola Innovation Ltd
  • Ola Strand, VD, BluWrap
  • Veikka Gustafsson, bergsklättrare

Början på någonting stort

Haparanda och Torneå städer arrangerar konferensen tillsammans. Det är ett långsiktigt projekt, och tanken är att On The Border ska bli en återkommande konferens.

- Vi siktar på att anordna On the Border vartannat år. Vid varje tillfälle kommer vi att lyfta aktuella frågor som på olika sätt rör vårt område här på gränsen.

- Det här är startskottet på någonting stort, avslutar Tamminen.

Senast uppdaterad: