/

Du är här:

Pågående samråd och granskning

Här kan du ta del av dokument för aktuella plan- och programförslag som är ute för samråd och på granskning.

Planer för samråd

Just nu finns inga planer på samråd.

Planer på granskning

Vattentjänstplan Pdf, 1.9 MB.

Bilaga 1 - skyfall Pdf, 173.6 kB.

Bilaga 2 - sammanställning behovsbedömning Pdf, 1.2 MB.

Bilaga 3 - samrådsredogörelse Pdf, 94.7 kB.

Program för samråd

Just nu finns inga program på samråd.

Övriga ärenden

Just nu finns inga övriga ärenden.

Senast uppdaterad: