/index.html

Du är här:

Latrin och slam

Enskilda avloppsanläggningar behöver tömmas minst en gång per år. Det är Haparanda Renhållning AB som ansvarar för slamtömningen i kommunen.

Kontakta Haparanda Renhållning för hjälp med slam­tömning eller kompostering av latrin, aska och sopor.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-17.00 (fredagar 8.00-16.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: