/index.html

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Haparanda på plats 74 i Lärarförbundets ranking

Foto: Pexels.com

Haparanda tillhör topp 100 bland Sveriges kommuner i Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun.

Lärarförbundets årliga rankning Bästa skolkommun tittar på hur Sveriges kommuner har satsat på sin skola utifrån 10 olika kriterier. Det handlar bland annat om resurser till undervisningen, utbildade lärare, lärartäthet och elevresultat.

Haparanda återfinns på plats 74 av landets 290 kommuner. Jämför man enbart kommunerna i Norrbotten hamnar Haparanda på plats 7 av 14. Kalix placerar sig bäst i länet.Andel som fullföljer gymnasiet och andelen godkända elever tillhör Haparandas styrkor relativt sett, medan resurstilldelningen och lärartätheten drar ner kommunens rankning.

Går inte att jämföra med tidigare år

Rankingen bygger på officiell statistik och statistik framtagen av Lärarförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Även om Lärarförbundet ända sedan 2002 rankat Sveriges bästa skolkommun kan dock inte årets resultat jämföras med tidigare år. Detta eftersom ett antal kriterier tagits bort. Enligt Lärarförbundet ska den nya rankningen vara mer rättvisande eftersom den tar hänsyn till socioekonomiska skillnader.

Läs mer om resultatet på Lärarförbundets webbplats

Senast uppdaterad: