/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Förslaget är att sälja del av värmeverket

Den styrande koalitionen anser att en försäljning är positiv. På bilden Lars-Erik Wikberg (KD), Anders Rönnqvist (SJVP), Sven Tornberg (C) och Niklas Olsson (M). Foto: Haparanda stad

Kommunstyrelsens förslag innebär att kommunen säljer 51% av Haparanda värmeverk till Vasa Värme AB. Slutgiltigt beslut om försäljning tas i fullmäktige den 11 november.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja 51% av Haparanda värmeverk till Vasa Värme AB. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 86 700 000 kronor (åttiosex miljoner sju hundratusen) innan kassajusteringar.

- Vi ser att det är en långsiktigt bra affär för kommunen. Slutgiltigt beslut om försäljning tas i fullmäktige den 11 november, säger Haparandas kommunalråd Sven Tornberg (C).

Säkrar långsiktigheten

- Eftersom Vasa Värme har verksamhet i Kalix finns betydande synergieffekter att hämta. Det handla dels om effektivare drift och inköp av bränsle, men också om kompetenstillförsel och kapacitet att genomföra investeringar, menar Tornberg.

Sedan 2016 ägs värmeverket till 100% av kommunen. Då förvärvade Haparanda stad Vattenfalls andel (50%) för drygt 54 miljoner kr.

- Pengamässigt så gör vi en bra affär, men det är inte det som är det viktiga. Den stora fördelen är att vi säkrar långsiktigheten. Det skapar förutsättningar för en positiv prisutveckling för såväl bolaget som för kunderna.

Tillträde kommer att ske den 14 januari 2020. Enligt förslaget kommer Haparanda stad i fortsättningen att äga 49% av värmeverket.

- Det innebär att kommunen fortfarande har en stor påverkan på bolagets utveckling, flikar Anders Rönnqvist (SJVP) in.

Investering i ett nytt värmeverk

Produktionen i värmeverket sker för närvarande med baslastpanna (5 MW) och en pelletspanna (2 MW). Som reservkapacitet finns en biooljepanna (10 MW) och en fossil oljepanna (6 MW). Merparten av värmen (cirka 8 MW) köps dock från Torneå Energi.

- Bolagets befintliga fastbränslepanna är gammal och omodern. Detta faktum, i kombination med avsaknaden av en garanterad baseffekt från Torneå Energi, gjorde att vi 2018 inledde en förprojektering för att uppföra ett nytt värmeverk, säger Tornberg.

Det nya värmeverket beräknas kosta drygt 100 miljoner kr och väntas vara klar under andra halvan av 2021.

- Tanken är att finansiera kommunens del av kostnaden för det nya värmeverket med köpeskillingen, avslutar Tornberg.

Mer om Vasa Värme

Vasa Värme producerar och levererar årligen cirka 200 GWh och är idag Sveriges fjärde största privatägda fjärrvärmebolag. Företaget startade 2014 och finns i dag på fem orter i Sverige, nämligen Kalix, Edsbyn, Alfta, Malmköping och Krokek. Från 2021 kommer Vasa Värme även att leverera fjärrvärme på Ekerö.

Läs mer om Vasa Värme på företagets webbplats: www.vasavarme.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: