/

Du är här:

Registrera barnschema

Vårdnadshavare med barn i förskola eller fritidshem ska löpande lämna aktuella tider för barnet via appen Tieto Edu.

Du lämnar in schema för en period framåt i tiden. Du kan även kopiera dagar eller veckor om barnet har samma schema en längre tid. Grunden för barnets schema är vårdnadshavarens arbets-, studie- och skäliga restider. 

Registrera schema

I appen Tieto Edu väljer du barnschema och registrera schema och där visas aktuell kalender för varje vecka. Det visas med en grön symbol om schema finns registrerat på den veckan. Veckor utan en symbol saknar schema och det är viktigt att du registrerar aktuellt schema på dessa. Om barnet ska vara ledig en dag hoppar du över den dagen och ska barnet vara ledig hela veckan markeras det genom att sätta en bock vid ledig hela veckan.

Det är viktigt att du registrerar aktuella schematider löpande. Om du har samma tider varje vecka, väljer du att upprepa (kopiera) tiderna över en period genom att välja aktuella veckor, eller kan du markera alla tillgängliga veckor som innebär cirka 4 månader framåt i tiden. När det är klart trycker du på knappen "bekräfta".

Ändras tiderna på tidigare inlämnat schema går du in på aktuell vecka och ändrar tiden eller markerar ledig och bekräftar tiderna.

När du bekräftar ändrade schemaveckor kommer du till översiktsvyn, där du har möjlighet att kopiera schema till syskon och skicka in schemat. Om det är skolbarn tänk på att ändra på aktuellt barn, så att inte skoltider är med i schemat. För att lägga in morgontid och eftermiddagstid väljer du plustecknet vid aktuell tid och då öppnas ett fält för att skriva in tid.

Om vårdnadshavarna bor på olika adresser så kan båda skicka in varsitt schema. Inget av vårdnadshavarnas scheman skrivs över utan systemet slår ihop båda vårdnadshavarnas schema till ett schema för barnet.

Översikt

Här ser du din registrerade schematid (planerad tid) och den tid som barnet varit på förskolan eller fritidshem (verklig tid). Du kan se det som månadsöversikt eller dag för dag.

Personer som får hämta barnen

Det är viktigt att du registrerar vilka personer som har rätt att lämna och hämta ditt barn, så att personalen på förskolan eller fritidshemmet ser informationen.

Påminnelse schema saknas

Om du inte har registrerat schematider eller ledighet en vecka, kommer det att skickas ut påminnelse om att schema saknas. Meddelande kommer i appen Tieto Edu och du kan göra en inställning i din mobiltelefon så att det visas som en notifikation.

Vanliga frågor

Gå in på aktuell vecka och dag för att ändra tiderna till aktuell tid. Är barnet ledigt rensar du tiderna genom att trycka på rensa. Om det är fritidshemsbarn och barnet har morgontid och eftermiddagstid är det viktigt att du efter att rensat tiderna även plockar bort 2:a tidsfältet genom att trycka på minus tecknet. Detta eftersom det endast kan ligga ett tidsspann som är tomt.

Eter justering är det viktigt att bekräfta ändrade schemaveckor och skicka in aktuella tider.

Inför planeringsdagarna är det viktigt för verksamhetens personalplanering att anmäla barnens behov av tillsyn eller ledighet.

Välj aktuell vecka och tryck ledig hela veckan. Är det enstaka dagar lämnar du dagen tom, alltså inga tider. Tänk på att plocka bort tider för röda helgdagar.

Det finns en spärrtid på 1 dag där du inte kan lämna tider, alltså från och med morgondagen kan tider registreras. Du kan alltid ändra tider framåt i tiden genom att välja aktuell vecka och skriva in aktuella tider eller ledigheter.

När du lagt in aktuella tider tryck på "bekräfta". Då syns en översikt på schemaveckor och där finns funktionen "kopiera till syskon". Markera aktuellt barn och skicka in.

Tänk på att om du har barn i både förskola och fritidshem så behöver tiderna justeras. Exempel: Barn 1 är på förskola 8-16 och barn 2 är på fritidshem 14-16. Om du har kopierat tiden för barn 1 till barn 2, behöver du ändra tiden för barn 2 till 14-16.

Vid varje dag finns en knapp ”+ tidsspann” tryck på den och du får tillgång till att registrera ny tid för samma dag.

Ja, du måste registrera schema löpande för att alltid ha aktuella tider. Registrera din aktuella vecka och tryck på upprepa där du väljer ”alla tillgängliga veckor”. Då hamnar ditt schema cirka 4 månader framåt i tiden. Nu kan du lägga in avvikelser på aktuell vecka om du är ledig någon dag eller slutar tidigare eller jobbar längre. Detta för att det alltid ska vara aktuella tider för verksamheten.

Allmän förskola ansöker man till och är en avgiftsfri verksamhet 15 timmar per vecka. Verksamheten omfattar tre timmar per dag under grundskolans terminer, utlagt på 175 dagar per år. Tiderna finns registrerade utifrån förskolechefens beslut.

Bor vårdnadshavarna på olika adresser så kan båda skicka in varsitt schema, inget av vårdnadshavarnas scheman skrivs över utan systemet slår ihop båda vårdnadshavarnas schema till ett schema för barnet.

Har endast en vårdnadshavare platsen, tänk på att markera ”ledig hela veckan” när barnet inte är i verksamheten, annars saknas schema och påminnelser skickas till dig.

När barnet får en ny placering läggs det ovanför schemat och du väljer vilken placering du ska lägga schema på.

Om barnet får en ny placering och det finns kvar registrerade schematider på den förra placeringen kommer följande informationstext upp:

"Det finns registrerade schematider efter en avslutad placering. Du har möjlighet att kopiera dessa till barnets nya placering. Efter schematider har registrerats försvinner denna möjlighet."

Du kan då välja att kopiera över de kvarvarande schematiderna till den nya placeringen eller registrera nya schematider för den nya placeringen.

Om barnet får plats på en ny avdelning läggs placeringen ovanför schemat, där den gamla placeringen också syns. Du väljer vilken placering du ska lägga schema på.

Om barnet får plats på en ny avdelning och det finns kvar registrerade schematider på den förra placeringen kommer följande informationstext upp:

"Det finns registrerade schematider efter en avslutad placering. Du har möjlighet att kopiera dessa till barnets nya placering. Efter schematider har registrerats försvinner denna möjlighet."

Du kan då välja att kopiera över de kvarvarande schematiderna till den nya placeringen eller registrera nya schematider för den nya placeringen.

Du skriver in klockslagen lördag 15:00-23:59 och söndag 00:01-11:15. Har du behov av ännu en tid trycker du på plustecknet för att öppna en tidsväljare till för samma dag.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: