/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Status för utbyggnaden av fibernätet

Foto: Infovisaren/Haparanda stad

Utbyggnaden av fibernätet i Haparanda sker etappvis. I vissa delar av kommunen är utbyggnaden klar, i andra delar pågår det eller har precis påbörjats.

Områdesstatus Haparanda öst

Planen är att hela Haparanda öst skall vara färdigställt under 2020. Här nedan kan du se status på de fyra områden som ingår i Haparanda öst:

Område 4
Kankaanranta - Korpikylä
Schakten påbörjades 2019 och kommer att grävas färdigt. Alla kunder kommer att anslutas under sommaren 2020.

Område 3
Övre Kukkola – Karungi
En tredjedel av kunderna har anslutits under innevarande år. Resterande kunder kommer att anslutas under sommaren 2020.

Område 2
Vojakkala – Kukkola
Arbetet som påbörjades redan 2018 kommer att återupptas och färdigställas direkt efter att område 3 och 4 är färdiga. Datum för uppstart är ännu inte satt.

Område 1
Mattila
Området kommer att grävas så fort område 2 är färdigt.

Du kan fortfarande teckna avtal för fiberanslutning

Du som ännu inte har tecknat avtal gör det enklast genom att gå in på www.fibertillalla.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: