/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Haparanda ansöker om besöksförbud på äldreboenden

Tegelfasad med balkong med en blå himmel som fond.

Foto: Haparanda stad

Smittspridningen ökar på kommunens äldreboenden. Under måndagen skickades därför en hemställan till Folkhälsomyndigheten om besöksförbud på alla äldreboenden.

Kommunen skickade under gårdagen en hemställan till Folkhälsomyndigheten om tillfälligt besöksförbud. Haparandas kommunalråd, Sven Tornberg (C) säger att det handlar om ett totalförbud och att syftet är att minimera risken att fler vårdtagare smittas av coronaviruset. Nu hoppas han få ett snabbt besked av folkhälsomyndigheten.

- Vi anser att det är en förebyggande åtgärd som kan hjälpa oss att inte få in ytterligare smitta på våra boenden, konstaterar Tornberg.

Smittskyddsläkaren Anders Nystedt står bakom Haparandas hemställan. Han har i ett flertal intervjuer också uttryckt sin oro över att antalet sjuka i covid-19 går uppåt i Haparanda.

Ta ditt ansvar – besök inte kommunens äldreboenden

Även om det för tillfället inte råder ett formellt besöksförbud så uppmanar Haparanda stad alla anhöriga att hålla ut ett tag till och undvika besök.

- Vi har full förståelse att det kommer bli en tuff tid att inte kunna träffa sina närstående, men för att minska smittspridningen och skydda våra äldre och sköra medborgare är det nödvändigt, säger Tornberg.

För allmänna frågor om covid-19

Frågor och svar på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Om covid-19 på Region Norrbottens webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuellt om covid-19 på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Om covid-19 på olika språk Länk till annan webbplats.

Antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå (statistik) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: