/

Du är här:

Boende och miljö

Äga bostad

För dig som äger en fastighet.

 • Bygga nytt, ändra eller riva
 • Kommunalt vatten och avlopp
 • Bredband
 • Radon
 • Installera eldstad
 • Installera värmepump
 • Sotning och brandskydd
 • Energi- och klimatrådgivning
 • Enskilt vatten och avlopp
 • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Skaffa bostad

För dig som behöver någonstans att bo.

 • Hyra bostad
 • Tomter till salu

Hantera avfall

För dig som vill återvinna skräp eller annat avfall.

 • Återvinningscentralen och ristippen
 • Återvinningsstationer
 • Trädgårdsavfall och invasiva arter
 • Skrota bil
 • Latrin och slam

Planer och program

För dig som vill veta mer om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

 • Detaljplanering
 • Översiktlig planering
 • Samråd och granskningar
 • Projekt inom VA, gata, IT och fastighet

Resa

För dig som går, cyklar, kör bil eller reser med kollektivtrafiken.

 • Färdtjänst
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
 • Laddningsstationer
 • Busstrafik
 • Tågtrafik
 • Fel på vägar
 • Blomlådor som farthinder
 • Snöröjning och halkbekämpning