Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Avgifter

Att ansöka om bygglov och att göra en bygganmälan kostar pengar. Hur stor avgiften blir beror på vilken typ av åtgärd som ska göras och hur stort bygget är.

Den taxa som gäller i Haparanda antogs av kommunfullmäktige den 13 juni 2022. Taxan är anpassad till SFS 2010:900 (plan- och bygglagen).

Bygglovstaxa Haparanda stad (pdf)Pdf, 8.3 MB. Länk till annan webbplats.

Observera att den nya taxan gäller för dig som har sökt eller söker bygglov efter den 1 augusti 2022. Har du lämnat in ansökan tidigare så gäller den gamla taxan och äldre beslut.

Nedan finns några exempel på avgiterna för de vanligaste åtgärderna. De är inte exakta utan utgör enbart ett riktvärde.

Exempel på avgifter (1/2)

I nedanstående exempel ingår avgifter för:

  • Beslut om bygglov
  • Ett tekniskt samråd
  • Startbesked
  • Ett arbetsplatsbesök
  • Ett slutsamråd
  • Slutbesked

Nybyggnad av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad, Attefallsbyggnad eller eldstad (samtliga nybyggnationer måste ansökas/anmälas vid samma tillfälle).

Bygglovsavgift = 19 584 kr (inom planlagt område)
Bygglovsavgift = 21 888 kr (avvikelse från detaljplan samt utanför planlagt område)

Nybyggnad av fritidshus med tillhörande komplementbyggnad, Attefallsbyggnad eller eldstad (samtliga nybyggnationer måste ansökas/anmälas vid samma tillfälle).

Bygglovsavgift = 19 584 kr (inom planlagt område)
Bygglovsavgift = 21 888 kr (avvikelse från detaljplan samt utanför planlagt område)

Exempel på avgifter (2/2)

I nedanstående exempel ingår avgift för:

  • Beslut om bygglov
  • Startbesked

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd
Bygglovsavgift = 6 336 kr (inom planlagt område)
Bygglovsavgift = 8 640 kr (avvikelse från detaljplan samt utanför planlagt område)

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd
Bygglovsavgift = 17 280 kr (inom planlagt område)
Bygglovsavgift = 19 584 kr (avvikelse från detaljplan samt utanför planlagt område)

Förlängning av tidsbegränsat bygglov
Bygglovsavgift = 2 880 kr

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

Anmälan avgift = 2 880 kr

Uppförande eller tillbyggnad av Attefallshus i form av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd

Anmälan avgift = 3 456 kr

Kontakta oss

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Taggar:

Boende och miljö