Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Besiktning av hiss

En hissbesiktning ska ske för att kontrollera att hissen fungerar säkert och som den ska. Detta sker i syfte att förebygga risker för hälsa och säkerhet för de som använder dem.

Vid installation eller väsentlig ändring av befintlig hiss eller annan motordriven anordning behöver du som sökande göra en anmälan samt invänta startbesked. Du kan även behöva söka bygglov om ändringen väsentligt ändrar byggnadens yttre.

Sök bygglov eller gör en anmälan Länk till annan webbplats.

Vid installation av en ny hiss behöver du även göra en anmälan och invänta startbesked inför installering. Detta gäller korghiss, trapphiss, plattformshiss och även när väsentliga ändringar sker när det redan finns en hiss utanför byggnaden.

Besiktning av hiss

En hissbesiktning ska ske för att kontrollera att hissen fungerar säkert och som den ska. Detta sker i syfte att förebygga risker för hälsa och säkerhet för de som använder dem.

Det är fastighetsägaren eller utnämnd ansvarig som ska se till att besiktning sker av ett ackrediterat kontrollorgan med korrekta intervaller med omgående åtgärd för fel och brister. Den senaste besiktningsskylten ska finnas uppsatt på en väl synlig plats i eller i anslutning till hissen. Besiktning ska ske minst en gång per år för alla hissar med undantag för sophissar, trapphissar, plattformshissar och varu- och småvaruhissar som besiktas vartannat år.

I det fall att hissen ej klarar besiktning så får den ej användas innan godkänd åtgärd av brist har gjorts och godkänd ombesiktning gjorts. Det ombesiktningsprotokoll som godkänns måste skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen (miljo-bygg@haparanda.se) där det arkiveras som allmän handling.

Länk till blankett för anmälan om installation av hiss (pdf)Pdf, 1.1 MB. Länk till annan webbplats.

Mer information om hissar hittar du på boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Tillsyn av hissar

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för tillsyn av hissar i Haparanda kommun.
En fastighetsägare som inte låtit utföra hissbesiktning i tid kan föreläggas att utföra besiktningen. Ifall det framgår av ett protokoll att hissen har brister kan ägaren föreläggas att åtgärda bristerna.

Säkerhetsproblem i hissarna där du bor eller arbetar

Om du som bor eller arbetar i en byggnad upplever att hissen inte fungerar som den ska kan du i första hand vända dig till fastighetsägaren och påtala problemen.

  • Ifall problemen kvarstår, eller om du tror att hisskontrollen inte görs som den ska kan du:
    Be att fastighetsägaren sätter upp den senaste besiktningsskylten i hissen.
  • Begära ut protokollet från besiktningen som är allmän handling.
  • Om hissbesiktningen inte är gjord enligt reglerna, eller om protokollet visar på brister kan du anmäla fastighetsägaren för brister i sin skyldighet att kontrollera hissen och att åtgärda brister i densamma.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Taggar:

Boende och miljö