Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ansöker du om när du vill bygga nytt utanför detaljplanelagt område, på en tomt som inte är avstyckad.

Ansök via e-tjänst

Om du vill bygga på en obebyggd plats utanför detaljplanerat område, kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov. Det innebär att samhällsbyggnadsnämnden bedömer om platsen är lämplig för det du har tänkt bygga.

När du ansöker om förhands­besked undersöker vi bland annat:

  • hur den nya byggnaden kommer att passa ihop med den bebyggelse som redan finns.
  • att det finns lösningar för vatten och avlopp, vägar och tillfarter.

I samband med din ansökan kommer grannar och andra som berörs få möjligheten att yttra sig. Kommunens översiktsplan är vägledande när vi gör bedömningen.

Så här ansöker du

Ansök via e-tjänsten för Bygglov Länk till annan webbplats.. I ansökan räcker det med att du i text anger vad du vill bygga. Tillsammans med din ansökan ska du även skicka in:

  • En karta där du markerat ut husets placering med till exempel ett kryss. Den exakta placeringen är inte nödvändig i detta skede. Du kan till exempel använda Google Maps där du kan söka på adress, zooma in och skriva ut kartan.
  • Det är också bra om du kan skicka med uppgifter om hur vatten och avlopp är tänkt att lösas.

Hur länge gäller ett förhandsbesked

Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år. Det innebär att vi inte kan avslå en ansökan om bygglov som stämmer överens med förhandsbeskedet, om du ansöker inom två år.

Kontakta oss

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Taggar:

Boende och miljö