Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Installera eldstad

Du behöver göra en anmälan till oss vid nyinstallation eller ändring av din befintliga eldstad, öppna spis, kamin, kakelugn och/eller skorsten.

En anmälan om eldstad ska göras oavsett vilken typ av byggnad ändringen eller installationen ska göras i. Ska du bygga, riva, eller ändra en befintlig utvändig rökkanal/skorsten kan du behöva söka bygglov.

Anmäl via e-tjänst

Krav på bygglov

Du måste ha bygglov om fastigheten ligger inom detaljplanerat område och du ska placera eller utforma skorstenen så att den påverkar byggnadens utvändiga exteriör.

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor kring vilka handlingar och detaljer som ska ingå i bygglovsansökan miljo-bygg@haparanda.se

Du behöver göra en anmälan om du ska

  • Installera en ny eldstad.
  • Installera en braskassett.
  • Byta bränsleslag.
  • Byta eller ändra din skorsten, till exempel vid installation av insatsrör eller helt ny rökkanal.
  • Byta till en tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion.

Utöver anmälan behöver vi även erhålla följande:

  • Situationsplan i skala 1:500 (alt. skala 1:1000) där man markerar vilken byggnad eldstaden kommer att installeras i.
  • Fasadritningar i skala 1:100 där skorstenen framgår på alla 4 fasader.
  • Planritning i skala 1:100 där man ritar in platsen var i huset eldstaden installeras.

Inget krav på anmälan

Du behöver inte göra någon anmälan om du ska:

  • Byta till en likvärdig eldstad, till exempel från en braskamin till en ny braskamin, byte från en oljepanna till en ny oljepanna eller vedpanna till en ny vedpanna.
  • Installera en pelletsbrännare i en befintlig panna.

Startbesked

Du får inte börja installationen innan du fått ett skriftligt startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Slutbesked

Innan du eldar måste du ha fått ett skriftligt slutbesked eller ett tillfälligt besked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakta oss

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Taggar:

Boende och miljö