Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen är en kommunal kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som finansieras av Energimyndigheten och drivs i samverkan med Energikontor Norr.

Energi- och klimatrådgivningen riktar sig mot hushåll, företag och organisationer. Din kommunala energirådgivare hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Inom ramen för Energimyndighetens nationella satsningar fokuserar även energi- och klimatrådgivningen på energiberedskap. Det kan exempelvis handla om vägledning för hur du kan förbereda dig och hantera ett eventuellt elavbrott.

Energi- och klimatrådgivningen i Haparanda, Övertorneå och Överkalix bemannas av Energikontor Norr.

Enerikontor Norr

Matilda Rova

Mejladress: matilda@energikontornorr.se

Telefon: 070-100 08 82

Energimyndighetens nationella webbsida för energi- och klimatrådgivningen erbjuder information inom området till alla som är intresserade av att minska sin miljöpåverkan och sina energikostnader: www.energiochklimatradgivningen.se Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Taggar:

Boende och miljö