Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Mäta radon

Radon är en luktfri gas som i höga halter kan vara skadlig för din hälsa. Därför är det viktigt att mäta halten i bostäder.

Det finns tre SWEDAC-ackrediterade mätlaboratorier i Sverige för inomhusluft att beställa radondetektorer ifrån. Beställning kan ske på företagens hemsida eller via telefonkontakt och e-post.

Beställ radonmätning

Hur ofta du ska mäta?

Det räcker inte att mäta radonhalten vid ett enda tillfälle. Materialet i ett hus åldras och kan därför med tiden släppa igenom mer radon från marken. Det kan också påverka radonhalten om du bygger om eller renoverar, till exempel om du tilläggsisolerar eller ändrar ventilationen i din bostad. Därför bör du mäta radon regelbundet. Gärna vart tionde år eller vid större förändringar av bostaden.

Mättiden är viktig

Det riktvärde vi har för bostäder i Sverige är ett medelvärde för hela året. Radonhalterna kan variera kraftigt både under dygnet och med årstiden. Därför är det viktigt att mätningen pågår i två till tre månader under perioden oktober till april.

Skulle du behöva en mätning snabbt för att få ett ungefärligt värde (exempelvis vid husköp) finns det en 10 dygnsmätning.

Kontakta oss

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Taggar:

Boende och miljö