Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Sotning och brandskyddskontroll

Alla fasta förbränningsanordningar, som eldstäder och pannor, ska sotas och brandskyddskontrolleras regelbundet.

Ansök om sotning via e-tjänst

Företag som utför sotning

Sotaren Östra Norrbotten Sotarmästare
Kari Alamäki
Tel: 0922-146 86
Mobil: 070-300 39 92

Du får sota själv

Om du är lagfaren ägare till fastigheten och har tillräcklig kunskap i sotning får du sota själv. Innan du börjar måste du ansöka om att få sota själv.

Hur ofta du behöver sota

Du behöver sota regelbundet, men hur ofta du ska sota beror på vilken typ av panna eller kamin du har.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Taggar:

Boende och miljö