Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Utbyggnad av fiber och bredband

I Haparanda är det fri konkurrens mellan olika företag som erbjuder fiberlösningar.

För att gräva ned fiberkabel i Haparanda behövs först ett markavtal med kommunen och därefter även tillstånd för att schakta och gräva. Kommunens hållning är att det bästa sättet att få till stånd en snabb utbyggnad är att vara generös med att tillhandahålla markavtal till samtliga företag som vill bygga ut fiber i Haparanda.

Vad är fiber?

Fiberoptik är ett system för dataöverföring där ljus leds genom optiska fibrer vars kärnor är gjorda av mycket rent glas eller plast från flera millimeter i diameter ned till mindre än ett hårstrås diameter. Glas- eller plastkärnorna är omslutna av ett mantelhölje och vanligtvis också av ett skyddande skal. Fiberoptiken fungerar genom att ljusstrålen inuti kärnan reflekteras mot mantelns yta. Därmed kan ljuset färdas mycket långa sträckor.

Fiberutbyggnad i Haparanda

Alla områden i Haparanda har i dagsläget inte tillgång till fiber. Om du vill ha fiber men det inte finns i ditt område rekommenderar vi dig att kontakta de olika företag som idag har tillstånd att lägga ned kabel i Haparanda.

Open Infra avser att bygga fibernät i Haparanda centralort och Marielund under 2021.

Intresserade kan anmäla sig via deras portal:
Open Infra - PortalLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Finns inte er adress med går det bra att skicka epost till haparanda@openinfra.com. Ange Namn, Adress och telefonnummer.

Kontakta Open Infras kundtjänst om du har frågor
E-post: kundtjanst@openinfra.com
Telefon: 010-492 71 00

Förtydligande

 • Kommunen har gett grävtillstånd på kommunalt ägd mark. I övrigt är kommunen är inte involverad i Open Infras satsning. Det är en privat aktör som agerar på egen hand.
 • Privatpersoner beslutar själva huruvida de vill tillåta Open Infra att gräva på deras fastighet. Dialog kring detta måste ske direkt med Open Infra eller deras underleverantör(er).
 • Dialog kring Open Infras arbete - till exempel gällande markåterställning - måste föras direkt med Open Infra eller deras underleverantör(er).
 • Intresseanmälan om att ansluta sig sker direkt till Open Infra.

Telia/Zitius vann den upphandling som avslutades i maj 2017. Utbyggnaden startade under 2018 och kommer att slutföras under 2021.

Status

För att Telia ska påbörja projekteringsarbete krävs att varje område uppnår en förutbestämd avtalsfrekvens. För tätort gäller 40% och för landsbygden gäller 70%. Endast Haparanda öst nådde en tillräcklig avtalsfrekvens. I övriga delar av kommunen var avtalsfrekvensen för låg.

Vad är Haparanda stads ansvar för infrastrukturen för bredband?

 • Haparanda stad äger eller driver inte infrastrukturen för bredband. De bredbandsnät som finns i kommunen ägs och utvecklas av privata aktörer.
 • Kommunens ansvar i bredbandsutbyggnaden är att underlätta för nätägare/fiberleverantörer. Det kan till exempel handla om att vara behjälplig med planeringsunderlag, kontakter och strategimöten.

När kommer jag att få fiber på min adress?

 • Om du har ett avtal om fiber kan den nätägare/fiberleverantör som du har avtal med ge svar på din fråga.
 • Om du inte har avtal om fiber behöver du kontakta en nätägare/fiberleverantör och göra en intresseanmälan.

Nätägare/fiberleverantörer som är aktiva med bredbandsutbyggnad i kommunen:

 • IP-Only (Global connect)
 • Open Infra
 • Telia (Svenska stadsnät)

På bredbandskartan.se kan du söka i en karta och se vilka leverantörer av olika tekniker som finns inom en radie. Du kan också söka efter vilka nätägare/fiberleverantörer som finns i närheten.

bredbandskartan.seLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Frågor kring avtal, intresseanmälningar eller beställning av bredband?

Vilka leverantörer finns i kommunen?

 • På bredbandskartan.se kan du söka i en karta och se vilka leverantörer av olika tekniker som finns inom en radie. Du kan också söka efter vilka fibernätägare som finns i närheten.
  bredbandskartan.se Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Taggar:

Boende och miljö