• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Du är här:

Bredband

Haparanda stad genomför för tillfället en övergripande satsning på bredbandsutbyggnad.

Allt större krav ställs på social tillgänglighet i vår vardag och det finns mycket att vinna på att en utvecklad service och tillgänglighet inom sjukvård och offentlig förvaltning. Bredband kan ge en åldrande befolkning möjligheter till kulturupplevelser och vård i hemmet och samtidigt ge lägre kostnader för samhället. Det skapar förutsättningar för mångfald genom fri konkurrens av tjänster.

Att bygga ut för bredband med hög överföringskapacitet i hela kommunen skapar också bättre förutsättningar för näringsliv och en förbättrad flexibilitet på arbetsmarknaden. Målsättningen är att alla hushåll i kommunen ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband.

Telia/Zitius vann den upphandling som avslutades i maj 2017. Utbyggnaden startade under 2018 och kommer att slutföras under 2021.

För att Telia ska påbörja projekteringsarbete krävs att varje område uppnår en förutbestämd avtalsfrekvens. För tätort gäller 40% och för landsbygden gäller 70%. Endast Haparanda öst nådde en tillräcklig avtalsfrekvens. I övriga delar av kommunen var avtalsfrekvensen för låg.

Planen är att hela Haparanda öst skall vara färdigställt under 2020. Här nedan kan du se status på de fyra områden som ingår i Haparanda öst:

Område 4
Kankaanranta - Korpikylä
Schakten påbörjades 2019 och kommer att grävas färdigt. Alla kunder kommer att anslutas under sommaren 2020.

Område 3
Övre Kukkola – Karungi
En tredjedel av kunderna har anslutits under innevarande år. Resterande kunder kommer att anslutas under sommaren 2020.

Område 2
Vojakkala – Kukkola
Arbetet som påbörjades redan 2018 kommer att återupptas och färdigställas direkt efter att område 3 och 4 är färdiga. Datum för uppstart är ännu inte satt.

Område 1
Mattila
Området kommer att grävas så fort område 2 är färdigt.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-16.00 (fredagar 8.00-15.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Med anledning av coronapandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. 

Senast uppdaterad: