/

Du är här:

Bredband

Haparanda stad genomför för tillfället en övergripande satsning på bredbandsutbyggnad.

Allt större krav ställs på social tillgänglighet i vår vardag och det finns mycket att vinna på att en utvecklad service och tillgänglighet inom sjukvård och offentlig förvaltning. Bredband kan ge en åldrande befolkning möjligheter till kulturupplevelser och vård i hemmet och samtidigt ge lägre kostnader för samhället. Det skapar förutsättningar för mångfald genom fri konkurrens av tjänster.

Att bygga ut för bredband med hög överföringskapacitet i hela kommunen skapar också bättre förutsättningar för näringsliv och en förbättrad flexibilitet på arbetsmarknaden. Målsättningen är att alla hushåll i kommunen ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband.

Telia/Zitius vann den upphandling som avslutades i maj 2017. Utbyggnaden startade under 2018 och kommer att pågå fram till och med 2020.

För att Telia ska påbörja projekteringsarbete krävs att varje område uppnår en förutbestämd avtalsfrekvens. För tätort gäller 40% och för landsbygden gäller 70%. Endast Haparanda öst nådde en tillräcklig avtalsfrekvens. I övriga delar av kommunen var avtalsfrekvensen för låg.

Planen är att hela Haparanda öst skall vara färdigställt under 2020. Här nedan kan du se status på de fyra områden som ingår i Haparanda öst:

Område 4
Kankaanranta - Korpikylä
Schakten påbörjades 2019 och kommer att grävas färdigt. Alla kunder kommer att anslutas under sommaren 2020.

Område 3
Övre Kukkola – Karungi
En tredjedel av kunderna har anslutits under innevarande år. Resterande kunder kommer att anslutas under sommaren 2020.

Område 2
Vojakkala – Kukkola
Arbetet som påbörjades redan 2018 kommer att återupptas och färdigställas direkt efter att område 3 och 4 är färdiga. Datum för uppstart är ännu inte satt.

Område 1
Mattila
Området kommer att grävas så fort område 2 är färdigt.

EU-projektet Ortsammabindande Nät

Projektperiod: 2018-09-01 till 2021-04-30

Projektets mål är att bygga ett ortsammanbindande nät mellan Karungi till Kärrbäck och Kärrbäck till Tandfors med hög överföringskapacitet. Det ortsammabindande nätet är en förutsättning för att kunna bygga ut ett NGA nät med minst 100 Mbits/sek.

Nätet gör det möjligt att bygga områdesnät i berörda byar som i sin tur ansluts till det ortsammabindande nätet. Haparanda stad kommer att äga nätet och verka för att nätet utvecklas.

Kontakta oss

Haparanda stad

Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig med dina frågor. 

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-17.00 (fredagar 8.00-16.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: 09 dec 2019