/

Du är här:

Bredband

Haparanda stad genomför för tillfället en övergripande satsning på bredbandsutbyggnad.

Allt större krav ställs på social tillgänglighet i vår vardag och det finns mycket att vinna på att en utvecklad service och tillgänglighet inom sjukvård och offentlig förvaltning. Bredband kan ge en åldrande befolkning möjligheter till kulturupplevelser och vård i hemmet och samtidigt ge lägre kostnader för samhället. Det skapar förutsättningar för mångfald genom fri konkurrens av tjänster.

Att bygga ut för bredband med hög överföringskapacitet i hela kommunen skapar också bättre förutsättningar för näringsliv och en förbättrad flexibilitet på arbetsmarknaden. Målsättningen är att alla hushåll i kommunen ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband.

Open Infra avser att bygga fibernät i Haparanda centralort och Marielund under 2021.

Intresserade kan anmäla sig via deras portal:
Open Infra - Portal Länk till annan webbplats.

Finns inte er adress med går det bra att skicka epost till haparanda@openinfra.com. Ange Namn, Adress och telefonnummer.

Telia/Zitius vann den upphandling som avslutades i maj 2017. Utbyggnaden startade under 2018 och kommer att slutföras under 2021.

För att Telia ska påbörja projekteringsarbete krävs att varje område uppnår en förutbestämd avtalsfrekvens. För tätort gäller 40% och för landsbygden gäller 70%. Endast Haparanda öst nådde en tillräcklig avtalsfrekvens. I övriga delar av kommunen var avtalsfrekvensen för låg.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-16.00 (fredagar 8.00-15.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Med anledning av coronapandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. 

Senast uppdaterad: