/

Avgifter

Att ansöka om bygglov och att göra en bygganmälan kostar pengar. Hur stor avgiften blir beror på vilken typ av åtgärd som ska göras och hur stort bygget är.

Den taxa som gäller i Haparanda antogs av kommunfullmäktige den 11 april 2011. Taxan är anpassad till SFS 2010:900 Plan och Bygglagen.

Nedan finns några exempel på avgiterna för de vanligaste åtgärderna. De är inte exakta utan utgör enbart ett riktvärde.

I nedanstående exempel ingår avgifter för:

  • Beslut om bygglov
  • Ett tekniskt samråd
  • Startbesked
  • Ett arbetsplatsbesök
  • Ett slutsamråd
  • Slutbesked

Nybyggnad av enbostadshus med garage och carport, 170 m² BTA och 25 m² OPA

Bygglovsavgift = 13 449 kr

Nybyggnad av fritidshus, 80 m² BTA

Bygglovsavgift = 6 442 kr

I nedanstående exempel ingår avgift för:

  • Beslut om bygglov
  • Startbesked

Nybyggnad av komplementbyggnad mindre än 50 m² BTA

Bygglovsavgift = 2 110 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad större än 50 m² BTA

Bygglovsavgift = 4 276 kr

Tillbyggnad av garage, carport, förråd med mindre än 50% av ursprungliga byggnadens yta BTA

Bygglovsavgift = 1 919 kr

Inglasning av balkong/uterum/uteplats

Bygglovsavgift = 2 270 kr

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Senast uppdaterad: