/

Du är här:

Byggnadsvårdspriset 2021

Byggnadspriset delas ut som belöning för värdefulla insatser inom området för byggnadsvård i dess vida bemärkelse.

Både nybyggnad och byggnad som genomgått omfattande förändring eller renovering kan nomineras.

Haparandas byggnadsvårdspris kan ges till den eller de som:

  • På ett omsorgsfullt sätt utfört nybyggnad, renovering, tillbyggnation eller ombyggnation.
  • Genomfört insatser om berikar och tillför det offentliga rummet en ny dimension, vare sig det är i centralorten eller på landsbygden.
  • På ett bra sätt utfört vård på befintliga byggnader eller miljöer.

Juryn premierar byggnader som:

  • Är väl anpassade till omgivningen.
  • Visar exempel på god helhetssyn samt ger ett tillskott till kulturmiljön.
  • Visar på god arkitektur.
  • Får den konstnärliga utsmyckningen att vara en funktion.

Nominera din favorit

Nomineringen är öppen. Du behöver inte motivera ditt val, men var noga med att ange vilken byggnad du vill nominera.

Skicka din nominering till:

Byggnadsvårdspris 2021
Haparanda stad, Samhällsbyggnadsnämnden
953 85 Haparanda.

Det går också bra att skicka e-post till: miljo-bygg@haparanda.se. Skriv då ”BYGGNADSVÅRDSPRIS 2021” i ämnesfältet.

Nominering är möjlig fram till och med den 30 september. Vinnaren utses av samhällsbyggnadsnämnden i november 2021. 

Senast uppdaterad: