/

Sandskär

Naturreservatet Haparanda Sandskär ligger i Malifjärden och gränsar till nationalparken Haparandaskärgård.

förteckningskartan över Sandskär Pdf, 194.8 kB. kan du enkelt se var en specifik detaljplan finns - rent geografiskt.

Detaljplanerna är listade i nummerordning:

Antagen Kommunfullmäktige 1971-06-21 § 128.
Laga kraft 1974-11-26

Planbeskrivning

Förslag till byggnadsplan för fritidsändamål över del av Sandskär 2:2. Sandskär är en ö som ligger i Haparandas yttre skärgård. Avståndet från Haparandahamn, som är den närmaste fastlandspunkten, utgör ca 20 km till den norra udden och 27 km till hamnen på södra delen av ön. Öns yta är ca 400 ha. Sandskär har en mycket säregen karaktär i fråga om geologi, fauna och flora. Därför har ön blivit uppmärksammad av vetenskapsmän inom olika dicipliner. Den besöks regelbundet av såväl svenska som utländska forskare. Arealen för planområdet är 15 ha, varav 6 ha vattenområde.

Beskrivning Pdf, 3 MB.

Byggnadsplanbestämmelser Pdf, 955.3 kB.

Bilaga A-C Pdf, 7.6 MB.

Bilaga D-F Pdf, 4.8 MB.

Plankarta Pdf, 1.2 MB.

Senast uppdaterad: