/

Du är här:

Pågående samråd och granskning

Här kan du ta del av dokument för aktuella plan- och programförslag som är ute för samråd och på granskning.

Planer för samråd

Just nu finns inga planer på samråd.

Planer på granskning

Just nu finns inga planer på granskning.

Program för samråd

Just nu finns inga program på samråd.

Övriga ärenden

Samråd enligt miljöbalken för höjning av befintlig skyddsvall i Torneälven

Senast uppdaterad: 01 jul 2020