• VARNING KLASS 1 SNÖFALL
    Tidvis ymnigt snöfall gör att SMHI nu går ut med en klass 1-varning i Norrbottens läns kustland.

/

Du är här:

Eget avlopp

Ska du installera ett enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd.

Du måste ansöka om tillstånd hos kommunen om du ska installera enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt. Det gäller både vattenklosett (WC), bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Du måste också ha tillstånd om du ska installera en förmultnings- eller förbränningstoalett.

Tillståndet anger var anläggningen ska placeras och vilken teknik som ska användas. 

Ansökningshandlingar

Om din anläggning ligger utanför din egen tomt ska du ha skriftligt tillstånd från markägaren som du bifogar i din ansökan. Till din ansökan ska du skicka med en situationskarta och en ritning över anläggningen. 

Markera tydligt alla dessa delar på en skalenlig karta.

  • Bostadshusets placering
  • Fastighetsgränser
  • Avloppsanordningens olika delar
  • Dricksvattenbrunnar inom 200 meter från anläggningen
  • Diken, sjöar och vattendrag inom 100 meter anläggningen

Vid ansökan om tillstånd för anläggande av infiltration eller markbädd ska en måttsatt ritning över tvärsektion och längdsektion på avloppsanläggningen bifogas. Vid anläggande av infiltration ska även resultat från jordprovtagning bifogas ansökan. Läs mer om hur jordprover tas i Naturvårdsverkets faktablad 2 Länk till annan webbplats..

För handläggning av tillstånd i avloppsärenden tar samhällsbyggnadsförvaltningen ut en avgift på 2 667 kr.

För tillstånd är handläggningstiden 6 veckor. Kommunen hör av sig om platsbesök är aktuellt.

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Senast uppdaterad: