/

Du är här:

Fel på vägar

När du hittar fel som behöver rättas till på vägarna kan du anmäla det till kommunen.

Oftast är det kommunen som ansvarar för vägar och gator i tätbebyggda områden. Vägarna utanför tätorterna är  Trafikverkets. Det är kommunen och Trafikverket som ansvarar för att sanda bilvägarna.

Snöröjning och halkbekämpning

Kommunen och inhyrda entreprenörer snöröjer och halkbekämpar gång- och cykelvägar, gator, torg och parkeringsplatser i en bestämd ordning. De högst prioriterade gång- och cykelvägarna åtgärdas först. När kommunens snöjour fattar beslut om att aktivera snöröjningen har personalen en timme på sig att påbörja plogningen. Om det snöar mycket, över 8 centimeter, kan det ta längre tid. Inom 10 timmar ska allt vara klart. 

Kommunen ansvarar för snöröjning inom Haparanda tätort. I byarna är det väg- eller samfällighetsföreningar som har ansvaret och upphandlar själva entreprenör för snöröjning. Trafikverket ansvarar för större allmänna vägar.

Kontakta oss

Haparanda stad

Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig med dina frågor. 

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-17.00 (fredagar 8.00-16.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: 07 okt 2019