/

Du är här:

Fel på vägar

När du hittar fel som behöver rättas till på vägarna kan du anmäla det till kommunen.

Oftast är det kommunen som ansvarar för vägar och gator i tätbebyggda områden. Vägarna utanför tätorterna är  Trafikverkets. Det är kommunen och Trafikverket som ansvarar för att sanda bilvägarna.

Snöröjning och halkbekämpning

Kommunen och inhyrda entreprenörer snöröjer och halkbekämpar gång- och cykelvägar, gator, torg och parkeringsplatser i en bestämd ordning. De högst prioriterade gång- och cykelvägarna åtgärdas först. När kommunens snöjour fattar beslut om att aktivera snöröjningen har personalen en timme på sig att påbörja plogningen. Om det snöar mycket, över 8 centimeter, kan det ta längre tid. Inom 10 timmar ska allt vara klart. 

Kommunen ansvarar för snöröjning inom Haparanda tätort. I byarna är det väg- eller samfällighetsföreningar som har ansvaret och upphandlar själva entreprenör för snöröjning. Trafikverket ansvarar för större allmänna vägar.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-16.00 (fredagar 8.00-15.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Med anledning av coronapandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. 

Senast uppdaterad: