Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Hantera avfall

Hantera avfall

För dig som vill återvinna skräp eller annat avfall.

Anmälan egen kompost
Användning av avfall för anläggningsändamål
Latrin och slam
Skrota bil
Trädgårdsavfall och invasiva arter
Återvinningscentralen och ristippen
Återvinningsstationer
Taggar:

Boende och miljö