/

Du är här:

Installera eldstad

Att elda med ved i braskamin eller liknande kan vara ett bra komplement till annan uppvärmning.

Du ska göra en anmälan när du vill installera eller ändra en eldstad. Beroende på vad du ska göra kan du även behöva ansöka om bygglov. 

Krav på bygglov

Du måste ha bygglov om fastigheten ligger inom detaljplanerat område och du ska placera eller utforma skorstenen så att det påverkar byggnadens yttre mycket. Detta kan till exempel hända om du placerar skorstenen långt ifrån nocken, vilket oftast gör att skorstenen blir hög (skorstenen ska vara minst 1 meter högre än taktäckningen och mynna över taknocken).

Krav på anmälan

Du behöver göra en anmälan om du ska:

  • Installera en ny eldstad.
  • Installera en braskassett.
  • Byta bränsleslag.
  • Byta eller ändra din skorsten, till exempel vid installation av insatsrör eller helt ny rökkanal.
  • Byta till en tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion.

Inget krav på anmälan

Du behöver inte göra någon anmälan om du ska:

  • Byta till en likvärdig eldstad, till exempel från en braskamin till en ny braskamin, byte från en oljepanna till en ny oljepanna eller vedpanna till en ny vedpanna.
  • Installera en pelletsbrännare i en befintlig panna.

Startbesked

Du får inte börja installationen innan du fått ett skriftligt startbesked från stadsbyggnadsförvaltningen.

Slutbesked

Innan du eldar måste du ha fått ett skriftligt slutbesked eller ett interimistiskt (tillfälligt) besked från stadsbyggnadsförvaltningen.

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Senast uppdaterad: