/

Du är här:

Kommunalt vatten och avlopp

Kommunen ger dig rent dricksvatten i kranen och renar vattnet som du spolar ner i avloppet. Ska du ansluta till kommunalt vatten och avlopp behöver du skicka in en ansökan till kommunen.  

I Haparanda kommer den största delen av det kommunala dricksvattnet från Torneå älv. Det vattnet går ut i ledningarna utan behandling. När du har använt vattnet till disk, tvätt eller toalett ska det renas.

Är du kopplad till det kommunala nätet renas vattnet på reningsverket. Du som har egen brunn tar upp ditt vatten från grundvattnet.

Anmälan om flytt eller ägarbyte

När du flyttar måste du anmäla att det sker ett ägarbyte så att ditt vatten- och/eller avfallsabonnemang skrivs över på den nya ägaren. Det är säljarens ansvar att Haparanda stad blir informerad om att ägarbyte sker så att den nya ägaren kan faktureras.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: